Ungar säljes


Ungar säljes
Vid intresse kan man maila landskoldpaddor@gmail.com eller kontakta mig på Facebook via PM på messenger/ Maria Ohlson.


Ungarna säljs med Citesintyg, uppfödarbevis samt att jag skickar med lite foder, foderkalk och sepiaskal.
Skötselråd finns på denna hemsida.
Support ingår i framtiden såklart om man vill det.

Man får komma ihåg att räkna med kostnader som tillkommer för belysning och uv-lampor etc. som jag rek att man köper från Sköldpaddsgrejer.


Nedan syns en unge samt en vuxen sköldpadda så man vet att en liten sköldpadda så småningom blir stor......

Mina honor är inte så stora utan väger från 750 gram för den minsta och 1100 gram hos den största honan. Mina hanar väger runt 600-650 gram.

Jag har försökt att sätta ihop mina sköldpaddor efter deras storlek så de ska passa bra ihop i gruppen. Inomhus går de i 2 grupper och ute i växthuset och utehagen går alla vuxna greker ihop i en och samma grupp.


Maila mig på landskoldpaddor@gmail.com om du är intresserad att veta mer.

Vad är då CITES?

CITES betyder Convention on International Trade in Endangered Spezies of wild fauna and flora.

Inom Eu har CITES införts genom en särskild lagstiftning, som gäller hela unionen. Avsikten med lagen är att "skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem".

Grekisk sköldpadda är utrotningshotad och är därför listad på EU:s Bilaga A i rådets förordning (EG) nr 3338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

EU har en strängare klassning än CITES vilket innebär att vissa arter klassade som CITES II inom EU har den strängare klassningen och finns på bilaga A.

Man behöver CITES-intyg för alla kommersiella aktiviteter med arter från EU:s bilaga A.

Citesinyg krävs vid all handel, annonsering, komersiella aktiviteter och innehavande av listade djur. Citesintyget följer och gäller för ett märkt djur i alla framtida komersiella aktiviteter.

Vissa arter av sköldpaddor innefattas av denna lag. Till en art räknas alla exemplar, dvs både döda och levande djur liksom produkter av dessa djur. För att kommersiella aktiviteter ändå får förekomma krävs ett CITES-intyg  från Jordbruksverket om att undantag från förbudet medges.

Undantag medges då exemplaret är uppfött i fångenskap och föräldradjuren kan styrkas samt har CITES-intyg.


Citesintygen utfärdas av jordbruksverket och gäller inom EU.

Det är uppfödaren som ansöker om Citesintyget.

De ungar jag säljer har Citesintyg med fotoidentifikation utfärdade av Jordbruksverket som även har verifierat att mina föräldradjur har Citesintyg och är lagligt uppfödda.


Jag innehar även "Tillstånd till handel med grekisk landsköldpadda enligt artskyddsförordningen" ( 2007:845) som Länsstyrelsen utfärdat.

Detta innebär bla att Länstyrelsen har gjort hembesök hos mig och tittat på mina faciliteter utan att ha något att anmärka på. Min lämplighet har också prövats och godkänts av Länstyrelsen i Gävleborg.


Sköldpaddan ska sedan vid en längd av 10 cm märkas med ett mikrochiptransponder som införs under huden, oftast vid ett av bakbenen.

Denna transponder innehåller en unik sifferkombination som gäller just för ditt djur och är kopplat till Citesintyget.

När man har chippat  sitt djur hos en veterinär så skickar man in Citesintyget med chipnumret till Jordbruksverket och de byter då ut intyget gratis till ett intyg som gäller djurets hela livslängd.