Denna månad

Denna månad hos sköldpaddorna:


Mina grekiska landsköldapaddorna är fortfarande ute till det är dax för dvala. De har tillgång till extra värme.


Vill man se fler bilder på mina sköldpaddor så finns de på instagram @testudohermanni.se